Skip to main content
  • Als technologisch leider

    zijn wij vastbesloten om te zorgen voor
    klinische validaties en goedkeuringen
  • als technologisch leider

    zijn wij vastbesloten om te zorgen voor klinische validaties en goedkeuringen

CARDIOVASCULAIR

Hart- en vaatziekten (cardiovasculaire ziekten - CVD) zijn een groep van ziekten, waarbij het hart of de bloedvaten betrokken zijn. Andere CVD's zijn beroerte, hartfalen, hypertensieve hartziekte, ...

ARTERIOSCLEROSE

Slagaderverkalking is de verdikking, verharding en het verlies van elasticiteit van de wanden van de slagaders. Dit proces beperkt geleidelijk de bloedstroom naar de organen en weefsels.

KOORTS

Koorts is een van de verdedigingsmechanismen van het lichaam. Wanneer bacteriën uw lichaam binnendringen en uw lichaam slecht gaat functioneren, gaat het lichaam in de verdediging en wordt uw immuunsysteem geactiveerd.

DIABETES

Diabetes mellitus (DM), beter bekend als suikerziekte, is een groep stofwisselingsziekten die wordt gekenmerkt door een hoge bloedsuikerspiegel gedurende een langere periode.

RESPIRATORIE

Respiratoire ziekte is een medische term die pathologische aandoeningen omvat die de organen en weefsels aantasten die de gaswisseling in hogere organismen mogelijk maken.

UNIEKE TECHNOLOGIEËN

HOOGSTE KWALITEITSNORMEN & UITSTEKENDE RESULTATEN BIJ KLINISCHE VALIDATIES

Sinds 1988 streeft Rossmax naar de beste technologieën in elk vakgebied. Het bieden van waarde voor de specifieke behoefte van de klant, is de belangrijkste drijfveer bij het uitvinden van gepatenteerde oplossingen. Rossmax sluit geen compromissen in het voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en het bewijzen van de resultaten door middel van uitstekende klinische validaties.

CARDIOVASCULAIR

Hart- en vaatziekten (cardiovasculaire ziekten - CVD) zijn een groep van ziekten, waarbij het hart of de bloedvaten betrokken zijn. Cardiovasculaire ziekten omvatten coronaire hartziekten (CAD) zoals angina pectoris en myocardinfarct (algemeen bekend als een hartaanval). Andere CVD's zijn beroerte, hartfalen, hypertensieve hartaandoeningen, reumatische hartaandoeningen, cardiomyopathie, hartritmestoornissen, aangeboren hartaandoeningen, valvulaire hartaandoeningen, carditis, aorta-aneurysma's, en nog veel meer.
Early detection of atrial fibrilation, premature contraction, trachyardia and bradcardia.
Automatic & Auscultatory measurement available
Detects and indicates whether the cuff is wrapped around the arm properly.
The “Movement Detector” helps reminding the user to remain still and is indicating any body movement during measurement.
Bright Backlight LCD
Jumbo size "XL" digit
Hypertension Risk Indication

Voorkom het risico op hartziekten en beroertes door vroegtijdige detectie van atriumfibrillatie, premature contracties, tachycardie en bradycardie. Hartstoornissen hebben medische zorg nodig en daardoor is een vroege diagnose van uiterst belang. De PARR-technologie detecteert hartritmestoornissen tijdens reguliere bloeddrukcontroles zonder enige extra gebruikersvaardigheden, gebruikersinteractie en verlenging van de meting.

Atriumfibrillatiedetectie (AFib)

Atriumfibrillatie (ook AFib of AF genoemd) is een trillende of onregelmatige hartslag (aritmie) die kan leiden tot bloedstolsels, beroerte, hartfalen en andere hartgerelateerde complicaties. AFib is een serieuze aandoening die kan optreden zonder verschijnselen of symptomen, maar die kan leiden tot levensbedreigende complicaties als dit niet wordt behandeld.

Detectie Premature Contracties (PC)

Een premature contractie kan ontstaan in de bovenste (atria) of onderste (ventrikels) hartkamers. Bij deze "extra" slag zorgt een pauze er meestal voor dat de volgende normale hartslag krachtiger is. Vroegtijdige slagen die beginnen in de bovenste kamers van uw hart zijn premature atriale contracties, of PAC's. De slagen die in de onderste kamers beginnen, zijn premature ventriculaire contracties, of PVC's. In zeldzame gevallen kunnen premature contracties worden veroorzaakt door een ziekte of letsel aan het hart.

Tachycardiedetectie (TACH)

Een snelle hartslag van meer dan 100 slagen per minuut (BPM) bij volwassenen. Tenzij veroorzaakt door fysieke of mentale stress, kan dit een indicatie zijn voor cardiale en extracardiale aandoeningen (bv. coronaire hartziekte, hyperthyreoïdie, koorts).

Bradycardiedetectie (BRAD)

Een trage hartslag van minder dan 55 slagen per minuut bij volwassenen. Tenzij veroorzaakt door een zware cardiale duurtraining, kan bradycardie gerelateerd zijn aan een breed scala van hart- en extracardiale aandoeningen (bv. verstoorde elektrolytenbalans, medicatie, coronaire en / of valvulaire hartziekte.)
PARR Technology is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het gerenommeerde Duitse Forschungsinstitut für klinische Medizintechnik (FIMT)

ARTERIOSCLEROSE

Slagaderverkalking is de verdikking, verharding en het verlies van elasticiteit van de wanden van de slagaders. Dit proces beperkt geleidelijk de bloedstroom naar de organen en weefsels en kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico's veroorzaakt door atherosclerose, een specifieke vorm van slagaderverkalking die wordt veroorzaakt door de ophoping van vettige plaques, cholesterol en sommige andere stoffen in en op de slagaderwanden.

ACT (Slagadercontrole Technologie) analyseert de hartslag- en SpO2-signalen en bepaalt de huidige stijfheid van de slagader (slagaderconditie). ACT classificeert verder de slagaderconditie in 6 niveaus en geeft het resultaat weer door middel van een gebruiksvriendelijke grafische visualisatie. Hartslag, SpO2 en de slagaderconditie zijn zo altijd binnen handbereik!

Instant readings of artery condition
Shield Design against ambient light
Pulse Strength Indicator
Personal SpO2, Heart Rate, Memory Interval thresholds setting
Big 2.4” color TFT display with Backlight
Instant readings of SpO2, heart rate

Slagadercontrole

De conditie van de slagader wordt in verband gebracht met de mogelijke aanwezigheid van de volgende ziekten: Arteriosclerose, Perifere circulatiestoornis, een breed scala aan hart- en vaatziekten. Door de vernauwing van de slagader te monitoren met de pulsoximeter met slagadercontrole (ACT) van Rossmax kan het risico op wijdverspreide klinische cardiovasculaire aandoeningen in een vroeg stadium worden beoordeeld. Door deze niet-invasieve techniek wordt zowel de progressie als de actuele status van pathologische arteriële perfusie herkend. Daarnaast biedt Rossmax de PARR-technologie voor bloeddrukmeters, een wereldwijd unieke technologie voor het opsporen van beroertes door het onderscheiden van hartritmestoornissen. Samen met ACT biedt Rossmax de totaaloplossing om uw gezondheid te monitoren en de meest ernstige risicofactoren te evalueren.

Atherosclerose

Atherosclerose is een ziekte waarbij zich plaque ophoopt in uw slagaders. Slagaders zijn bloedvaten die zuurstofrijk bloed naar uw hart en andere delen van uw lichaam vervoeren. Plaque bestaat uit vet, cholesterol, calcium en andere stoffen die in het bloed zitten.

Perifere vaatziekte (PVD)

Een perifere vaatziekte (PVD) is een bloedcirculatiestoornis waardoor de bloedvaten buiten uw hart en hersenen vernauwen, blokkeren of verkrampen. Dit kan gebeuren in uw slagaders of aders. PVD veroorzaakt meestal pijn en vermoeidheid, vaak in uw benen, en vooral tijdens het sporten.

Hart- en vaatziekten

Met hart- en vaatziekten worden in het algemeen aandoeningen bedoeld waarbij de bloedvaten vernauwd of geblokkeerd zijn, wat kan leiden tot een hartaanval, pijn op de borst (angina pectoris) of een beroerte. Andere hartaandoeningen, zoals aandoeningen van de hartspier, de hartkleppen of het hartritme, worden ook beschouwd als vormen van hartziekten.

KOORTS

Koorts is een van de verdedigingsmechanismen van het lichaam. Wanneer bacteriën of virussen in het lichaam binnendringen en de werking ervan verstoren, gaat het lichaam in de verdediging en wordt het immuunsysteem geactiveerd. Wanneer dit gebeurt, zorgt een centrale zenuw in de hersenen ervoor dat de warmte die in het lichaam wordt opgewekt, wordt verhoogd ten opzichte van het normale constante niveau. Dit hogere temperatuurniveau verhoogt het metabolisme en voorkomt de toename van ziekteverwekkers.
Multiple-Use
PLUG & SECURE Probe Cover
Highest accuracy by rotating in
3” Scanning Mode or 1” measurement
Backlight LCD
Clean the Probe Cover with alcohol after every use!

De gepatenteerde "PLUG & SECURE" beschermkapjes zijn zeer duurzaam, ideaal voor meervoudig gebruik en bieden een gemakkelijke en nauwkeurige oortemperatuurmeting. Gebruikers kunnen er gemakkelijk voor zorgen dat het beschermkapje is bevestigd en het apparaat klaar is voor gebruik. De goed ontworpen warmte-isolatiesonde kan een nauwkeurige, consistente meting en een kort interval tussen elke meting garanderen.

Continue scanmodus

De continue scanmodus bekijkt de volledige gehoorgang en zoekt naar de hoogste temperatuur die kan worden gedetecteerd. Houd de starttoets 3 seconden ingedrukt, draai de sonde voorzichtig rond in de gehoorgang en de meest nauwkeurige meting zal verschijnen.

Contactloos beschermkapjes vervangontwerp

Gemakkelijk om een nieuw oorbeschermkapje voor elke meting te vervangen zonder de folie van het beschermkapje aan te raken om kruisbesmetting te voorkomen.

DIABETES

Diabetes mellitus (DM), beter bekend als suikerziekte, is een groep stofwisselingsziekten die wordt gekenmerkt door een langdurig hoge bloedsuikerspiegel. Symptomen van een hoge bloedsuikerspiegel zijn frequent urineren, toegenomen dorst en een toegenomen honger. Als diabetes niet wordt behandeld, kan dit leiden tot vele complicaties. Acute complicaties zijn onder meer diabetische ketoacidose, hyperosmolaire hyperglykemie, of zelfs de dood. Ernstige complicaties op lange termijn zijn hart- en vaatziekten, beroerte, chronische nieraandoeningen, voetzweren en beschadiging van de ogen.

Geavanceerde GDH-FAD Technologie

(MET een BREED HCT-BEREIK: 0-70%)
De GDH-FAD-teststrips kunnen interferentie elimineren van zuurstofvariaties en niet-glucose suikers zoals maltose en galactose, waardoor u de meest betrouwbare en nauwkeurige resultaten krijgt.

Enzym GDH-FAD GDH-PQQ GOD
Beïnvloed door zuurstof Nee Nee Ja
Beïnvloed door Galactose Nee Ja Nee
Beïnvloed door Maltose Nee Ja Nee
Auto Coding
Measures with Small Blood Sample
Stores up to 500 Results
5 seconds Fast Test Time
Alternative Site Testing Approved
7/14/30 Days Average for blood glucose patterns tracking

Diabetes type 1

Type 1-diabetes wordt gekenmerkt door het verlies van de insulineproducerende betacellen van de pancreaseilandjes, wat leidt tot insulinetekort. Dit type kan verder worden geclassificeerd als immuungemedieerd of idiopathisch. Het merendeel van type 1-diabetes is van immuungemedieerde aard, waarbij een T-cel-gemedieerde auto-immuunaanval leidt tot het verlies van bètacellen en dus insuline. Het veroorzaakt ongeveer 10% van de diabetes mellitusgevallen in Noord-Amerika en Europa.

Diabetes type 2

Diabetes type 2 wordt gekenmerkt door insulineresistentie, die gepaard kan gaan met een relatief verminderde insulinesecretie. Aangenomen wordt dat de gebrekkige respons van lichaamsweefsels op insuline te maken heeft met de insulinereceptor. De specifieke defecten zijn echter niet bekend. Diabetes mellitus als gevolg van een bekend defect wordt apart geclassificeerd. Diabetes mellitus type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes mellitus.

Testen op verschillende plekken (AST)

Het prikapparaat van Rossmax biedt u de mogelijkheid om op verschillende plekken te testen (met optionele kap). Met dit systeem kunt u testen op de handpalm en de onderarm met resultaten die gelijkwaardig zijn aan die van de vingertop. Fysiologische verschillen in de bloedsomloop tussen de vinger en andere testplekken, zoals de onderarm en de handpalm kunnen leiden tot verschillen in de bloedglucosemetingen van de andere testplekken en uw vingertoppen. Veranderingen in bloedglucose kunnen eerder worden waargenomen bij bloedmonsters uit de vinger dan bij bloedmonsters uit de onderarm en andere alternatieve plekken. Belangrijk om te onthouden: als u zeker wilt zijn van een nauwkeurige, actuele bloedglucosemeting, test dan altijd op uw vingertop.

RESPIRATOIR

Respiratoire ziekte is een medische term die pathologische aandoeningen omvat die de organen en weefsels aantasten die de gaswisseling in hogere organismen mogelijk maken, en aandoeningen omvat van de bovenste luchtwegen, de trachea, de bronchi, de bronchiolen, de alveoli, de pleura en de pleuraholte, en de zenuwen en spieren van de ademhaling. Ziekten van de luchtwegen variëren van mild en zelfbeperkend, zoals een gewone verkoudheid, tot levensbedreigende entiteiten zoals bacteriële longontsteking, longembolie, acute astma en longkanker.

Rossmax 3BREATH is een unieke 3in1 vernevelaar met geïntegreerde neusspoeler en een neusaspirator. De vernevelaar zorgt voor een efficiënte medicatieafgifte aan de bovenste luchtwegen en de longperiferie. Het biedt uitgebreide, effectieve en gemakkelijke zorg voor veel voorkomende aandoeningen aan de luchtwegen.

Compressor nebulizer
Nasal Washer
Nasal Aspirator
VA Technology

Regelbare Ventiel Technologie

Het gepatenteerde, regelbare ventiel is met gemak in staat om medicatie van verschillende viscositeit aan te leveren volgens de omstandigheden en behoefte van elke gebruiker. Onze VAT Technologie stelt gebruikers in staat om verschillende niveaus van vernevelingssnelheid in te stellen, variërend van 0.08-0.50 ml/min bij een consistente deeltjesgrootte. De vernevelingssnelheid kan door de gebruiker op een zeer gemakkelijke manier worden aangepast zonder onderdelen te verwisselen.

Efficiënte Respiratoir

Het gebruik van nieuwe technologieën om het beheer en de behandeling van astma, COPD en andere aandoeningen van de luchtwegen te verbeteren. Met vernevelaarsystemen kunnen patiënten hun ademhalingsaandoening altijd en overal doeltreffend beheren en behandelen.

Astma

Astma uit zich door veelvuldig, krampachtig naar lucht happen en een piepende ademhaling. Net als bij chronische bronchitis zijn de bronchiën ontstoken en verstopt met slijm, terwijl de trilharen zijn samengeklit. De luchtwegen reageren ook op bepaalde prikkels met spierspasmen, vaak veroorzaakt door allergenen zoals pollen of huisstof, maar ook stress en milieuvervuiling.

Chronisch obstructieve longziekte

Chronisch obstructieve longziekte (COPD) is een vorm van obstructieve longziekte die wordt gekenmerkt door een langdurige slechte luchtstroom. De belangrijkste symptomen zijn kortademigheid en hoest met sputumproductie. COPD is een progressieve ziekte, wat betekent dat het in de loop van de tijd erger wordt. Uiteindelijk worden dagelijkse activiteiten, zoals traplopen, moeilijk. Chronische bronchitis en longemfyseem zijn oudere termen die voor verschillende soorten COPD worden gebruikt.

APP VOOR IOS & ANDROID

HEALTHSTYLE APP

Met de “Rossmax healthstyle APP” kunt u uw Bloeddruk, Bloedsuikergehalte, SpO2, Gewicht en Temperatuur in één enkele app beheren. De producten worden via Bluetooth eenvoudig verbonden en de communicatie van de real-time gegevens is met één klik te bereiken. Het delen van de grafieken, diagrammen of gegevens met derden zorgt voor een nieuwe ervaring.

29 ANDERE ROSSMAX TECHNOLOGIEËN

OM CONTROLE EN BEHANDELING GEMAKKELIJKER TE MAKEN

Bloeddrukmeters
AM/PM Gemiddelde Modus
De exclusieve AM/PM-gemiddelde geheugenmodus biedt u verschillende opties voor het bekijken van uw meetgeschiedenis, waaronder AM/PM-gemiddelde. Deze berekent en toont het gemiddelde over 7/14/21/28 dagen voor metingen die 's morgens (AM) en 's avonds (PM) zijn uitgevoerd. Bloeddrukmetingen kunnen belangrijke informatie verschaffen over hoe uw bloeddruk in de loop van de dag verandert. De bloeddrukmeter slaat voor elke gebruiker de gemiddelden voor de ochtend en de avond op voor 28 dagen.
Auscultatoire en automatische modus - Schakelbaar
In de auscultatoire modus wordt de manchet automatisch opgeblazen. Tijdens het leeglopen wordt het Korotkoff-geluid handmatig gedetecteerd met de stethoscoop en de marker. De systolische en diastolische waarden worden weergegeven op het apparaat, dat ook voor volledig automatische metingen kan worden gebruikt.
Bluetooth Overdrachtstechnologie
Rossmax biedt ook de nieuwste Bluetooth 4.0-technologie om de gegevens van het apparaat naar smartphones te verzenden. Deze technologie maakt het mogelijk om de meetgegevens te verzenden naar smartphones met geïntegreerde Bluetoothfunctionaliteit.
Manchetdetectie (CD)
Detecteert en geeft aan of de manchet correct om de arm is gelegd.
Digitale Korotkoff
DK Technologie is een combinatie van de traditionele oscillometrische methode en de Korotkoff geluidsmethode. Met een microfoon die in de armmanchet is ingebouwd, luistert DK Technologie eigenlijk zoals uw arts wanneer hij een meting doet. De exclusieve DK-technologie biedt ultieme nauwkeurigheid door zowel druk als geluid te gebruiken. De bloeddrukmeter wordt ondersteund door een geavanceerd manchetsysteem met twee sensoren. Het is aangetoond dat een apparaat dat gebruik maakt van de auscultatoire methode in potentie beter overeenkomt met de gouden standaardmethode dan apparaten die gebruik maken van de oscillometrische methode.
Digitale Drukmeter (Mandaus II)
Anders dan andere drukmeters, garandeert de markerfunctie van de Rossmax digitale meter de nauwkeurigheid tijdens de meting. De digitale meter kan het Korotkoff-geluid opnemen voor het meten van de systolische / diastolische druk en vervolgens wordt de bloeddruk weergegeven op het LCD-scherm, waardoor verkeerde diagnoses als gevolg van tijdsverschillen worden beperkt. De digitale verrichting en het schermontwerp wijzen duidelijk op de druk, de hartslag en de deflatiesnelheid op hetzelfde LCD scherm. Het backlight schermontwerp is handig voor gebruikers die verlichting nodig hebben. En het grote, duidelijke LCD-display is ook gebruiksvriendelijker en is schok- en waterbestendig voor professioneel gebruik.
Digitale technologie
Apparaten die zijn uitgerust met Digitale Technologie gebruiken de oscillometrische methode om uw bloeddruk vast te stellen. Handmatig opblazen tot de juiste druk, tijdens het leeglopen zal het apparaat de amplitude en de helling van de drukoscillaties detecteren en zo voor u de systolische druk, de diastolische druk en de hartslag bepalen.
Hyptertensie Risico Indicator
De National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee (JNC-7) heeft een bloeddruknorm ontwikkeld, waarbij bloeddrukbereiken in 4 stadia worden ingedeeld. Dit apparaat is uitgerust met een innovatieve bloeddrukrisico-indicator, die na elke meting visueel het veronderstelde risiconiveau (prehypertensie / fase 1 hypertensie / fase 2 hypertensie) van het resultaat weergeeft.
Onregelmatige Hartslag Detector (IHB)
Met de apparaten die met Onregelmatige Hartslag Detectie (IHB) zijn uitgerust, kunnen diegenen die een onregelmatige hartslag hebben, nauwkeurige metingen verkrijgen, waarbij de gebruiker tijdens de meting op de aanwezigheid van een onregelmatige hartslag wordt geattendeerd. Het algoritme voor onregelmatige hartslag bepaalt automatisch of de meting bruikbaar is of moet worden herhaald. Als het symbool voor onregelmatige hartslag vaak wordt getoond, dient de arts te worden geraadpleegd.
Bewegingsdetector
Lichaamsbewegingsindicatie - De "Bewegingsdetector" herinnert de gebruiker eraan stil te blijven zitten en geeft elke lichaamsbeweging tijdens de meting aan. Het specifieke icoon verschijnt zodra een "lichaamsbeweging" is gedetecteerd tijdens en na elke meting. Deze detector helpt de gebruiker eraan te herinneren stil te blijven zitten tijdens het meetproces en verhoogt de nauwkeurigheid van de meting.
Mobiel Kalibratiesysteem
De meeste instanties suggereren dat de drukwaarden van een apparaat opnieuw moeten worden gekalibreerd, maar vanwege de technische beperkingen kan het apparaat alleen opnieuw worden gekalibreerd door de fabrikant of met behulp van geavanceerde apparatuur. Rossmax is zich bewust van het belang van herkalibratie voor de apparaten en de gebruikers en heeft daarom 2 jaar gewijd aan de ontwikkeling van 's werelds eerste mobiele kalibratiesysteem. Sluit de apparatuur van Rossmax gewoon aan op het systeem en dankzij de gebruiksvriendelijke bediening is herkalibratie nu slechts een kwestie van seconden.
Rustconditie Detector
HEMODYNAMISCHE STABILITEITSDETERMINATIE (HSD) - elimineert alle mogelijke bloeddrukmeetfouten veroorzaakt door mentale en fysieke stress en vermijdt onnodige meervoudige metingen om tot een gemiddelde van uw bloeddruk te komen. Het gebrek aan rust, dat door de HSD-techniek wordt opgespoord, is de meest voorkomende fout bij de bloeddrukdiagnose. De bloeddrukresultaten moeten bij voldoende rust worden verkregen om een nauwkeurig medisch oordeel te kunnen vellen over de bloeddrukstatus van een patiënt.
Real Fuzzy Technologie
Real Fuzzy Technology bepaalt de ideale manchetdruk op basis van iemands systolische bloeddruk en armomtrek. Gebruikers hoeven niet langer het opblaasniveau in te stellen voor het meten. De technologie voorkomt ongemak aan de arm door een onnodig hoge manchetdruk en voorkomt onnauwkeurige metingen als gevolg van een onjuiste manchetdruk.
Smart Sense
De Smart Sense Technologie maakt gebruik van een geavanceerd luchtcontrolesysteem. Het elektronische deflatieventiel regelt op subtiele wijze de deflatiesnelheid. Hierdoor kan de meter pulssignalen detecteren en analyseren, en de manchetdruk tijdens het leeglopen aanpassen. Dit helpt aanzienlijk bij het maken van nauwkeurigere analyses, waardoor de nauwkeurigheid stil en efficiënt wordt verbeterd.
Spraakfunctie
Op basis van persoonlijke behoefte kan de spraakfunctie aan- of uitgezet worden. Het toestel biedt een volledige spraakbegeleiding vanaf het begin tot aan het moment dat de bloeddruk wordt weergegeven.
Validaties
ESH-goedgekeurd
Bloeddrukmeters met dit symbool zijn goedgekeurd door de European Society of Hypertension door te voldoen aan alle vereisten. Deze bloeddrukmeter voldoet verder aan de norm van de Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI).
BHS A/A-klasse
Bloeddrukmeters met dit symbool hebben de hoogst mogelijke klasse (A/A) bereikt volgens de criteria van de British Hypertension Society. Deze bloeddrukmeter voldoet verder aan de norm van de Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI).
Pulsoximeters
Slagadercontrole
De conditie van de slagader wordt in verband gebracht met de mogelijke aanwezigheid van de volgende ziekten: Arteriosclerose, Perifere circulatiestoornis, een breed scala aan hart- en vaatziekten. Door de vernauwing van de slagader te monitoren met de pulsoximeter met slagadercontrole (ACT) van Rossmax kan het risico op wijdverspreide klinische cardiovasculaire aandoeningen in een vroeg stadium worden beoordeeld. Door deze niet-invasieve techniek wordt zowel de progressie als de actuele status van pathologische arteriële perfusie herkend. Daarnaast biedt Rossmax de PARR-technologie voor bloeddrukmeters, een wereldwijd unieke technologie voor het opsporen van beroertes door het onderscheiden van hartritmestoornissen. Samen met ACT biedt Rossmax de totaaloplossing om uw gezondheid te monitoren en de meest ernstige risicofactoren te evalueren.
Hoge/Lage SpO2 & HR instelling
Afhankelijk van de behoefte, bijv. noodbewaking, slaapbewaking, enz. kunnen verschillende SPO2- en hartslaggrenswaarden worden ingesteld. Het kan worden gebruikt met alarmfunctie om de aandacht van zorgverleners te trekken zodra deze waarden kritiek worden.
Vernevelaars
Consistente deeltjesgrootte
Voor een efficiënte behandeling van de luchtwegen - De gemiddelde deeltjesgrootte van onze vernevelaar met VA-technologie is ongeveer 2,1 μm (MMAD), en de FPD (Fijne Deeltjes Dosis) is hoger dan 81% getest door Cascade Impactor, wat een efficiëntere en effectievere behandeling garandeert.
Geluidsarme werking
Mogelijk de laagste dB-waarde onder de compressorvernevelaars. Alle lawaai en trillingen worden aanzienlijk verminderd door het unieke geluiddempende en trillingsabsorberende ontwerp.
Mesh Technologie
Draagbaar, stil en handig - de Rossmax Mesh-vernevelaar is gebouwd met de modernste technologie. De Mesh-vernevelaar gebruikt elektriciteit om een piëzo in trilling te brengen dat vloeibare formules door een mini-openingsplaatje beweegt om zeer fijne aerosolmedicatie te genereren voor behandeling van de luchtwegen. De werking op batterijen, het draagbare ontwerp en de zeer stille prestaties maken de Rossmax Mesh-vernevelaars zeer handig en effectief.
Minipomp
Op maat gemaakt voor minivernevelaars - De minipomp is een gloednieuw ontwerp voor kleine draagbare vernevelaars. De onderdelen van de pomp zijn van de hoogste kwaliteit en vervaardigd door Rossmax Japan. Bovendien is de pomp op maat gemaakt, wat betekent dat de kenmerken en functionaliteit van de pomp kunnen worden ingesteld en aangepast aan de specificaties van de vernevelaar.
Regelbare Ventiel Technologie
Het gepatenteerde, regelbare ventiel is met gemak in staat om medicatie van verschillende viscositeit aan te leveren volgens de omstandigheden en behoefte van elke gebruiker. Onze VAT Technologie stelt gebruikers in staat om verschillende niveaus van vernevelingssnelheid in te stellen, variërend van 0.08-0.50 ml/min bij een consistente deeltjesgrootte. De vernevelingssnelheid kan door de gebruiker op een zeer gemakkelijke manier worden aangepast zonder onderdelen te verwisselen.
Thermometers
Geavanceerd infrarood meetsysteem
Voor contactloze temperatuurmeting - De geavanceerde infrarood temperatuurmeettechnologie biedt veilige, nauwkeurige, betrouwbare en hygiënische meetresultaten voor zowel de lichaams- als objecttemperatuur. De opzoektabel voor de temperatuurmeting van de slaap werd berekend en ontwikkeld op basis van systematische klinische gegevens van de huid, om zowel koorts- als niet-koortsgevallen te kunnen meten, in verschillende werkomgevingen. De thermometer voor meting van één seconde zonder contact met de huid is een geschikte keuze voor het verkrijgen van de lichaamstemperatuur en voorkomt kruisbesmetting door op ongeveer 5 cm van de slaap te meten.
Snelle reactie
1~60 seconden snelle meting met knipperend numeriek scherm en Biep-Biep geluid om u eraan te herinneren wanneer de meting voltooid is.
Temperatuurmeting met telefoto
Voor contactloze temperatuurmeting - De nieuwe pistoolachtige, contactloze thermometer van Rossmax biedt een consistente temperatuurmeting over een langere afstand (binnen 10 cm) zonder huidcontact.
Waterdicht
Waterdichte meetsonde, gemakkelijk om het apparaat en de sonde schoon te maken door het gebruik van een wattenstaafje met alcohol.
Meer ontdekken?
Bezoek ons @