Skip to main content

Thuis de bloeddruk meten

Hoe u betrouwbare resultaten krijgt

VOLWASSENEN MOETEN HUN BLOEDDRUK KENNEN

Thuis de bloeddruk meten -
Hoe u betrouwbare resultaten krijgt

Bloeddruk beschrijft de druk in de slagaders tijdens de samentrekkingsfase en de rustfase van het hart. De bloeddruk bij een gezond persoon varieert naargelang de situatie en op verschillende tijdstippen van de dag. De situatie-specifieke druk wordt beïnvloed door bv. lichamelijke inspanning, stress en bepaalde medicijnen. Een volwassene moet zijn eigen bloeddruk kennen. Hypertensie is wereldwijd de belangrijkste risicofactor voor het verminderen van het aantal gezonde levensjaren en veroorzaakt 9,4 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar. In Nederland hebben een kleine 3 miljoen volwassenen een hoge bloeddruk, en slechts 1/5 van de volwassen bevolking heeft een ideale bloeddruk.

Rossmax Z5/X5 bloeddrukmeter

Detecteert hartritmestoornissen in combinatie met een snelle en eenvoudige bloeddrukmeting en maakt nauwkeurig onderscheid tussen boezemfibrilleren en extra slagen.

HOGE BLOEDDRUK KOMT VAAK VOOR BIJ MENSEN VAN MIDDELBARE LEEFTIJD EN OUDER

Wanneer is het nodig om de bloeddruk te meten?

Hoge bloeddruk komt vaak voor bij mensen van middelbare leeftijd en ouder: naarmate u ouder wordt, worden uw slagaders stijver, waardoor uw hoge bloeddruk gemakkelijk kan stijgen. Omdat u niets voelt van een hoge bloeddruk, is het regelmatig meten van de bloeddruk bij mensen boven de 40 jaar een onderdeel van de preventie. Als een hoge bloeddruk wordt vermoed, moet er thuis een reeks metingen gedurende 4 tot 7 dagen worden uitgevoerd. De metingen worden 's morgens en 's avonds uitgevoerd als 2 of 3 parallelle metingen, d.w.z. dat de meting 1 à 2 minuten na de vorige meting wordt herhaald. Uit de resultaten van de reeks metingen worden de gemiddelden van de bovendruk en de onderdruk afzonderlijk berekend voor de ochtend- en avondmetingen.
Overmatig gebruik van zout verhoogt de bloeddruk.

Overmatig gebruik van zout verhoogt de bloeddruk.

Factoren die hoge bloeddruk veroorzaken

 • roken
 • overgewicht, vooral rond de taille
 • overvloedig gebruik van zout
 • weinig lichaamsbeweging
 • overvloedig gebruik van dropproducten
 • overvloedig gebruik van pijnstillers (NSAID's)
 • overmatig alcoholgebruik
 • stress
 • andere ziekte
De meest voorkomende oorzaken van hoge bloeddruk zijn dus leefgewoonten, waarvan de wijziging een integrerend deel van de behandeling uitmaakt. In ongeveer 5% van de gevallen wordt hoge bloeddruk veroorzaakt door een andere ziekte. Met name nier- en bijnierziekten spelen hierbij een rol. Wanneer een hoge bloeddruk wordt vastgesteld, moet worden nagegaan of er een andere onderliggende ziekte is.

BETROUWBARE THUISMETING

Bloeddruk kan op veel plaatsen worden gemeten

Er zijn verschillende manieren om de bloeddruk te meten. Uit studies blijkt dat de nauwkeurigste waarden worden verkregen door thuismetingen. Thuis is de omgeving rustig en is de spanning die door de situatie wordt veroorzaakt minder. Andere veel voorkomende plaatsen om de bloeddruk te meten zijn
 • een afspraak bij de dokter of verpleegkundige
 • gezondheidszorginstellingen
 • apotheken
 • evenementen op het gebied van cardiologie en dergelijke
Voor een betrouwbare thuismeting moeten de bloeddrukmeter, de manchet en de meettechniek in orde zijn. Aangezien de bloeddruk van situatie tot situatie verschilt, zorgen de lengte van de meetperiode en de vergelijkbare herhaalde meetsituatie voor de betrouwbaarheid van de resultaten.

EEN GESTANDAARDISEERDE MEETSITUATIE GEEFT DE MEEST BETROUWBARE RESULTATEN

Meet uw bloeddruk thuis als volgt

Controleer aan het begin van de meting of er geen drukverschil van meer dan 10 mmHg tussen de handen is. Als er een drukverschil optreedt, meet dan aan de hand met de hogere druk. Meet uw bloeddruk 's morgens van 6 tot 9 voor de medicatie en 's avonds van 18 tot 21.

1

Vermijd lichamelijke activiteit, roken, alcohol en cafeïnehoudende dranken zoals koffie, thee en energie- of coladrankjes een half uur voor de meting. Vermijd ook overvloedig eten.

2

Ga naar een rustige, comfortabele omgeving.

3

Meet de bloeddruk vanuit de niet-dominante, d.w.z. rechtshandige linkerhand en linkshandige rechterhand. Plaats de manchet op uw arm en laat uw hand op een tafel rusten, zodat uw elleboog en onderarm gelijk liggen met uw hart.

4

Ga 5 minuten op uw plaats zitten met uw rug gesteund.

5

Begin met meten en vermijd praten of bewegen tijdens de meting. Controleer de metingen niet.

6

Herhaal de meting na 1-2 minuten.

7

Noteer de resultaten op de meetkaart.

NAUWKEURIGE METINGEN

Bloeddruk referentiewaarden

De referentiewaarden voor de bloeddruk zijn gebaseerd op de bloeddruk in rust. De ideale bloeddruk is 120/80 mmHg, of millimeter kwik. Alleen bij een zeer hoge bloeddruk van meer dan 200/130 mmHg kan hoofdpijn en duizeligheid optreden, dus de bloeddruk kan alleen worden gemeten.
Controles helpen de risico's van een hoge bloeddruk te voorkomen.

Controles helpen de risico's van een hoge bloeddruk te voorkomen.

Referentiewaarden

Bij de behandeling van hoge bloeddruk is het doel 140/90 mmHg gemeten bij de dokter en 135/85 mmHg gemeten thuis.
 • Ideaal - 120/80 mmHg
 • Normaal - minder dan 130/85 mmHg
 • Aanvaardbaar / voldoende - 130-139 / 85-89 mmHg
 • Verhoogd - boven 140/90 mmHg

Wanneer is zelfcontrole van de bloeddruk noodzakelijk?

Zelfcontrole van de bloeddruk is nodig wanneer de bloeddruk licht of matig verhoogd blijkt te zijn of wanneer de meetresultaten sterk uiteenlopen. Zelfcontrole is ook belangrijk wanneer met medicatie is begonnen of wanneer de medicatie net is gewijzigd. Later, wanneer de medicatie vaststaat, wordt zelfcontrole gebruikt om te controleren of de bloeddruk op de streefwaarden blijft.

HOGE BLOEDDRUK KAN BEHANDELD WORDEN

Wat is het gevolg van een hoge bloeddruk?

Hoge bloeddruk belast de slagaders en het hart, wat kan leiden tot verdikking en vermoeidheid van het hart, d.w.z. hartfalen. Bovendien kan hoge bloeddruk leiden tot vaatziekten, d.w.z. atherosclerose, een beroerte en een hartaanval. De kans op het ontwikkelen van vaatziekten hangt af van andere risicofactoren voor de ziekte die een persoon kan hebben naast hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk kan worden behandeld met veranderingen in levensstijl door de zoutinname te verminderen, voldoende te bewegen en te streven naar een normaal gewicht. Rokers hebben baat bij stoppen met roken en mensen met een hoog cholesterolgehalte moeten proberen hun cholesterolgehalte te verlagen. Hoge bloeddruk wordt ook behandeld met antihypertensiva, die door maar liefst 2,8 miljoen Nederlanders worden gebruikt.

ROSSMAX SINDS 1988

Hoe ziet een goede bloeddrukmeter eruit?

Voor thuismetingen wordt een kwalitatief hoogwaardige bovenarm bloeddrukmeter aanbevolen. De bloeddrukmeter moet goedgekeurd en klinisch gevalideerd zijn en hij moet gemakkelijk kunnen worden onderhouden, vervangen en gekalibreerd indien nodig. Let bij de aanschaf van een bloeddrukmeter op hoe de aftersales-service is geregeld. Voor de betrouwbaarheid van de meting is het belangrijk dat de bovenarmmanchet de juiste maat heeft. Een te kleine manchet geeft een hoger resultaat dan de werkelijke, en een te grote manchet geeft weer een lagere druk dan de werkelijke. De manchet moet uit het zonlicht worden gehouden om het materiaal goed te houden. De juiste maat manchet wordt gekozen aan de hand van de omtrek van de bovenarm.

Rossmax Z5/X5 bloeddrukmeter

Detecteert hartritmestoornissen in combinatie met een snelle en eenvoudige bloeddrukmeting en maakt nauwkeurig onderscheid tussen boezemfibrilleren en extra slagen.
De meest geavanceerde bloeddrukmeter herkent ook hartritmestoornissen zoals boezemfibrilleren. Boezemfibrillatie vervijfvoudigt het risico op een herseninfarct, en de prevalentie ervan neemt sterk toe met veroudering, overgewicht en beperkte lichaamsbeweging in grote leeftijdsgroepen. De Rossmax Z5/X5-bloeddrukmeter is een voorbeeld van een nieuwe generatie bloeddrukmeters die boezemfibrilleren helpen opsporen en voorkomen.
Meer ontdekken?
Bezoek ons @