Skip to main content

Hoge of lage bloeddruk?

Zie de bloeddruk referentiewaarden

NAUWKEURIGE METINGEN

Hoge of lage bloeddruk? Zie de bloeddruk referentiewaarden

In de aderen van elk mens stroomt bloed. Het vervoert zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen en kooldioxide en afvalproducten uit de cellen. Als gevolg van de pompwerking van het hart, de hoeveelheid vloeistof in de bloedbaan en de weerstand van het perifere bloed, stroomt het bloed met een bepaalde snelheid. We noemen dit bloeddruk en meten deze met de millimeter kwik (mmHg) als meeteenheid.

Rossmax Z5/X5 bloeddrukmeter

Detecteert hartritmestoornissen in combinatie met een snelle en eenvoudige bloeddrukmeting en maakt nauwkeurig onderscheid tussen boezemfibrilleren en extra slagen.
Bloeddrukmetingen zijn belangrijk. Een te hoge waarde is in vele opzichten schadelijk voor de gezondheid, een te lage bloeddruk kan op zijn beurt leiden tot pijnlijke duizeligheid. Kortdurende schommelingen in de bloeddruk zijn normaal.
Bloeddrukcategorie Systolisch (mmHG)   Diastolisch (mmHG)
Normaal minder dan 120 en minder dan 80
Pre-Hypertensie 120-139 of 80-89
Klasse 1 Hypertensie 140-159 of 90-99
Klasse 2 Hypertensie 160 of hoger of 100 of hoger
Hypertensie, of systolische druk, verwijst naar de bloeddruk wanneer het hart samentrekt. Dingen die van invloed zijn op de toename van de hoofddruk zijn onder andere:
 • verhoogde belasting van de linker hartkamer
 • verstijving van de aorta en de grote slagaders en verhoogde perifere weerstand
Onderdruk, of diastolische druk, meet de bloeddruk tijdens de rustfase van het hart. Dan rust het hart en vult het zich met bloed dat terugkeert naar het hart. De toename van het vacuüm wordt op zijn beurt beïnvloed door:
 • verhoogde weerstand van de bloedsomloop
 • verstijving van de vaatwand

LEEFTIJD DOET ER OOK NIET VEEL TOE

De referentiewaarden voor vrouwen en mannen zijn hetzelfde

De referentiewaarden voor de bloeddruk zijn hetzelfde voor mannen en vrouwen. Ook de leeftijd maakt niet veel uit, want alleen voor 80-plussers geldt een iets hoger streefniveau. Bij een ideaal niveau heeft slechts 1/5 van de Nederlanders een normale bloeddruk. Bloeddrukwaarden boven de aanbevolen waarden komen duidelijk vaker voor dan waarden eronder. Een kleine drie miljoen Nederlanders hebben een te hoge bloeddruk.

Hoge bloeddruk is een zeer veel voorkomend probleem bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen. De waarden beginnen over het algemeen te stijgen na de leeftijd van 40 jaar. De systolische bloeddruk stijgt gestaag met de leeftijd. De onderdruk daarentegen begint langzaam te dalen na de leeftijd van 50 jaar. De waarden beginnen over het algemeen te stijgen na de leeftijd van 40 jaar. Het is gebruikelijk dat oudere mensen vooral een verhoogde bloeddruk hebben. Dit komt doordat de wanden van de slagaders stijver zijn. De onderdruk blijft dan vaak normaal. Een verhoging van de onderdruk komt vaker voor bij jonge mensen en mensen van middelbare leeftijd, omdat zij nog elastische slagaderwanden hebben.
Een toename van de onderdruk komt vaker voor bij jonge mensen en mensen van middelbare leeftijd.

Een toename van de onderdruk komt vaker voor bij jonge mensen en mensen van middelbare leeftijd.

Hoge bloeddruk kan leiden tot ziekte

Hoge bloeddruk moet behandeld worden, want als het niet behandeld wordt, kan het onder andere leiden tot:
 • beroerte
 • hartfalen
 • myocardinfarct en
 • coronaire hartziekten.
Voor de hersenen is hoge bloeddruk een vergif. Naarmate de hoge bloeddruk langer aanhoudt, worden de hersenen belast, omdat de bloedvaten in de hersenen door de druk broos en vettig worden. Hierdoor wordt iemand blootgesteld aan herseninfarcten en hersenbloedingen, en neemt het risico op cerebrovasculaire aandoeningen vele malen toe.
Studies hebben aangetoond dat wanneer de bloeddruk wordt behandeld, geheugenproblemen afnemen. De meest voorkomende factoren achter hoge bloeddruk zijn een slechte levensstijl, erfelijke oorzaken of ziekten. Hoge bloeddruk wordt veroorzaakt door, onder andere:
 • roken
 • overgewicht, vooral rond de taille
 • overvloedig gebruik van drop en salmiakproducten
 • weinig lichaamsbeweging
 • veelvuldig gebruik van NSAID's, zoals ibuprofen en naproxen
 • stress
 • vermijden van overmatige stress
Soms is hoge bloeddruk te wijten aan erfelijke oorzaken. Ongeveer vijf procent van de hoge bloeddruk is te wijten aan ziekte. Hoge bloeddruk wordt veroorzaakt door ziekten die verband houden met de nierfunctie en bijnierdisfunctie.

VERMINDERT HET RISICO OP HET ONTWIKKELEN VAN VAATZIEKTEN

Lage bloeddruk is meestal ongevaarlijk

Lage bloeddruk kan meestal geen kwaad. Integendeel, er wordt van uitgegaan dat een lage bloeddruk gunstig is, omdat die het risico op het ontstaan van vaatziekten vermindert. Vaatziekte houdt een vernauwing in van de bloedvoerende slagaders, waardoor de bloedstroom in de ader wordt belemmerd.
Lichaamsbeweging is ook belangrijk om uw bloeddruk onder controle te houden.

Lichaamsbeweging is ook belangrijk om uw bloeddruk onder controle te houden.

De gevolgen van lage bloeddruk variëren met de leeftijd

Bij gezonde en jonge volwassenen is een bovendruk van 100 mmHg of minder niet schadelijk. Bij ouderen wordt een lage bloeddruk meestal veroorzaakt door een ziekte aan de bloedvaten of het hart, zoals hartfalen - of door medicijnen die worden genomen om dat te behandelen. Vaak zorgt een lage bloeddruk voor duizeligheid, wat met name bij het opstaan en direct daarna vervelend is. Lichte duizeligheid is meestal niet gevaarlijk. Het kan worden voorkomen door heel rustig op te staan.
U kunt bijvoorbeeld 's morgens eerst uit bed komen en op de rand van het bed gaan zitten. U kunt dan een halve minuut tot een minuut wachten tot de druk afvlakt. Pas dan mag u opstaan. Als de duizeligheid lang aanhoudt, is het raadzaam medische hulp in te roepen. Er bestaat geen doeltreffende medicatie tegen lage bloeddruk. Als u voor een andere kwaal antihypertensiva moet gebruiken, kan uw arts op zoek gaan naar een geschikter medicijn.

Hoewel het gebruik van zout de bloeddruk verhoogt, wordt een verhoging van het gebruik ervan niet aanbevolen voor de behandeling van lage bloeddruk. Overmatig gebruik van zout is op andere manieren schadelijk voor de gezondheid. Als u vermoedt dat uw bloeddruk sterk daalt wanneer u opstaat, kunt u dat controleren met uw bloeddrukmeter. Meet eerst uw bloeddruk normaal. Sta dan op en meet na een halve minuut staan opnieuw de bloeddruk. Als uw bloeddruk met 20 mmHg of meer daalt en u duizelig wordt als u opstaat, komt dat waarschijnlijk doordat uw bloeddruk te laag is.

Bij het meten van de bloeddruk is het goed om in gedachten te houden, dat de automatische bloeddrukmeter een vals laag resultaat kan laten zien als het hartritme onregelmatig is. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van boezemfibrillatie. Een kwalitatief hoogwaardige bloeddrukmeter detecteert boezemfibrillatie, zodat het meetresultaat zeer betrouwbaar is.

EEN TE LAGE BLOEDDRUK IS ZEER ZELDZAAM BIJ KINDEREN

De referentiewaarden voor kinderen zijn lager

Bij kinderen stijgt de bloeddruk in de loop der jaren. De stijging begint vanaf het eerste levensjaar. De bloeddruk van het kind wordt op de leeftijd van 4 jaar gecontroleerd tijdens een medisch onderzoek in een kinderkliniek. Op de leeftijd van 8-9 jaar stabiliseert de bloeddruk zich gemiddeld op het niveau dat heerst in zoutarme of zoutvrije gemeenschappen. In de kinderjaren is de bloeddruk dus lager dan bij volwassenen; pas in de adolescentie stijgen de referentiewaarden tot het niveau van volwassenen. Als het kind een bovendruk heeft van meer dan 140 mmHg en een onderdruk van meer dan 90 mmHg, moet de situatie nader worden onderzocht. Het is belangrijk om hoge bloeddruk aan te pakken, omdat langdurige blootstelling blijvende schade aan organen veroorzaakt en zelfs tot ernstige problemen met de bloedsomloop kan leiden.
Hypertensie is zeldzaam bij kinderen. Meestal is het te wijten aan een ziekte. Het kan ook door het kind zelf komen, wat betekent dat het een primaire hypertensie is. Dit komt dan meestal voor in de familie. De behandeling is in de eerste plaats de behandeling van de ziekte. Bij de behandeling van primaire hypertensie wordt prioriteit gegeven aan
gewichtscontrole
vermindering van de inname van drop en salmiak
beperking van het zoutgebruik
toevoeging van fruit en groenten aan het dieet
lichaamsbeweging, ten minste drie keer per week
medicatie
Een te lage bloeddruk komt zeer zelden voor bij kinderen. Als dit gebeurt, is het meestal te wijten aan te weinig drinken, wat tot uitdroging heeft geleid, of ernstige eetstoornissen zoals anorexia.
Meer ontdekken?
Bezoek ons @